We’re back

Dear,
We’re back in the game!

19.08.2023 | Warsaw

Tickets

[PL]
Ogromnie się za Wami stęskniliśmy ☝️ i doszliśmy do wniosku, że czas najwyższy się spotkać i wspólnie tupnąć nóżką 🐾 .
Zapraszamy na kolejną edycję Castle Rave. Wydarzenia, które jest rezultatem twórczej ekspresji uczestników, którzy zbierają się kilka razy w roku w tajnych miejscach, aby stworzyć swój własny świat pełen magii, kostiumów, muzyki oraz mistycznych występów.
Tym razem będziemy celebrować piękno, jakim jest nasza rodzina!
Świat, który wspólnie stworzymy podczas tego wyjątkowego zgromadzenia, już na zawsze pozostanie w naszych sercach❤️ ,a tańce do rana nie pozwolą naszym ciałom jeszcze długo o nim zapomnieć🐾..
Spotkamy się w nowo podbitym zamku 🏰 w okolicach Wrocławia, który podbił już nasze, a podbije i Wasze serca. Będziemy bawić się zarówno w jego murach jak i na położonych wokół błoniach🌳 . Tradycyjnie, ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszej rodziny, a także dla woalu tajemniczości dokładna lokalizacja zostanie przedstawiona tylko i wyłącznie uczestnikom oraz artystom na 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
Bilety*:
I Pula – “Ranny ptaszek” 🐥 319 PLN – wyprzedane☝️
II Pula – “Na spokojnie” ☯ 389 PLN
III Pula – “Lepiej późno niż wcale” ⏰ 449 PLN
*Cena każdego biletu pokrywa:
✦ Tuptanie na 2 magicznych scenach
✦ Występy ponad 25 artystów
✦ Zabawy w 16 różnych, magicznych komnatach
✦ Strefę głębokiego relaksu
✦ Pole kempingowe
✦ Bezcenny czas z rodziną na łonie natury i w otoczeniu zabytków
Na terenie będą oczywiście dostępne sanitariaty 🛁 oraz strefa gastronomiczna 🍴.
❓❔❓❔Jak zdobyć bilet❓❓❔❓❔❔🤔
Z uwagi na dość specyficzne czasy, a także dbałość o nasze wspólne bezpieczeństwo oraz prywatność, aby zakupić bilet należy:
a) być członkiem naszej zamkniętej grupy Castle Rave
b)założyć konto na naszej stronie http://castlerave.org
c) przejść weryfikację oraz złożyć dotację na zrzutka.pl
Po przejściu weryfikacji otrzymasz maila z potwierdzeniem, wtedy też możesz zalogować się na swoje konto i dokonać zrzutki
📜 Regulamin:
Decydując się na wstąpienie w nasze szeregi musicie pamiętać o tym, że zostajemy rodziną, a rodzinę się szanuje.
Dlatego też prosimy Was o zapoznanie się z naszym krótkim regulaminem:
Na 72h⏳ zamykamy się w świecie, który sami sobie kreujemy.☝️Dlatego prosimy, Was o zachowanie w 100% pozytywnej energii, uśmiechów oraz rodzinnej atmosfery – swoje troski i oceny zostawmy w świecie zewnętrznym.
Szanujmy wszystkie przedmioty, które spotkamy na swojej drodze — ta impreza ma szanse zaistnieć dzięki uprzejmości wielu ludzi i bardzo nie chcielibyśmy zawieść ich zaufania.
Szanujmy również cały obiekt 🏯 i naturę🌳, która go otacza.
Nie publikujmy niczego bez uzgodnienia tego z osobami na zdjęciu, wideo, etc.
Wprowadzając do naszego świata nowe osoby bierzesz za nie odpowiedzialność. Pomóż im poznać całą familię i daj potrzebne wskazówki.
and the last but not least:
Bawmy się odpowiedzialnie, szanujmy się i kochajmy.
ᑭEᗩᑕE & ᒪOᐯE
SEE U ALL
—————————————————————
[ENG]
We’ve missed you so much ☝️it’s high time we met and danced together like there’s no tomorrow.
We are thrilled to invite you to celebrate the next edition of Castle Rave. A truly exceptional event that is the outcome of the creative expression of people who gather several times a year in secret places to create their own magical world full of crazy outfits, great music and mystical performances.
This time we will celebrate the beauty of our family! The world we will create together during this unique gathering will forever remain in our hearts ❤️ and dancing till the sun comes up will not let our bodies forget it either…
Let’s meet in newly conquered castle 🏰 in the neighbourhood of Wroclaw, which has already won our hearts and we’re pretty sure it will get yours too. The party will take place within the castle’s walls and the area around it 🌳 As always, for the comfort and safety of our family but also to keep the mysterious spirit, the exact location will be revealed exclusively to all participants and artists 2 days before the kick-off time.
Tickets*:
I Round – “Early bird” 🐥 319 PLN – SOLD OUT☝️
II Round – “Take it easy” ☯ 389 PLN
III Round – “Better late than never” ⏰ 449 PLN
The price of a single ticket covers:
✦ Access to 2 magic scenes
✦ Unforgettable music experience brought to you by over 25 DJs
✦ Entertainment activities in 16 various mysterious chambers
✦ Entry to chill out zone
✦ Camping site space
✦ Priceless time with the family in the bosom of nature surrounded by relics of the past
The event area covers also all necessary sanitary facilities 🛁 and a food court🍴
❓❔❓❔How to get a ticket❓❔❓❔❔🤔
Due to the very specific nature of the current world situation, our own safety and privacy measures, in order to get a ticket you must:
a) be a member of our private Castle Rave group
b)sign up on our website http://castlerave.org
c) pass the verification and make a donation via zrzutka.pl
Mail with the link for donations will be provided at your account after verification.
📜 Regulations:
You must remember that by joining our ranks you become a family member and family members respect each other. Therefore, we ask you to read our short regulations:
For 72 hours we lock ourselves in the world created solely by us. ☝️That’s why we ask you to keep up the 100% positive spirit, happy vibes and a family-like mood; let us leave all our concerns and any judgments in the outside world.
This event is taking place thanks to the kindness of many people and we don’t want to disappoint them, so let’s respect all the things we will meet on our ways, the building 🏯 and the surrounding nature. 🌳
Please do not publish anything; pictures or videos, without the consent of all the people in them.
Please also remember that by introducing new people to our world you take full responsibility for them. Help them get to know us and give them all the necessary tips they may need.
and the last but not least:
Let’s play responsibly, respect and love each other.
ᑭEᗩᑕE & ᒪOᐯE
SEE U ALL

ATENCIÓN !

[ PL ]
STRATEGIA MASOWEGO TESTOWANIA ANTYGENOWEGO NA CASTLE RAVE


W trosce o nasze bezpieczeństwo oraz komfort spędzania wspólnie tego jakże wyjątkowego czasu☝️ oraz w oparciu o otaczającą nas sytuację pandemiczną, postanowiliśmy wprowadzić innowacyjną strategie masowego przebadania wszystkich uczestników, artystów i oraz osób zaangażowanych w produkcję naszego eventu testami antygenowymi. W dniu otwarcia bram do naszego zamku każdy uczestnik zostanie poddany certyfikowanemu testowi wykonanemu przez wykwalifikowaną osobę.
W ten sposób ryzyko infekcji jest ograniczone do absolutnego minimum.

W Polsce oraz na świecie zapobieganie infekcjom i wynikające z nich środki zapobiegawcze nie opierają się tylko na nauce, lecz stają się również lewarem w rękach rządzących. Narzędziem służącym do wybiórczego wybierania, które gałęzie naszego rynku mają prawo funkcjonować, a które skazują na bankructwo. Podczas pandemii w dalszym ciągu wolno prowadzić zakłady produkcji i wytwarzać odzież bądź samochody. Otwarte są biura, kościoły oraz masa innych biznesowych placówek zupełnie, jakby nic się nie wydarzyło.
Zupełnie odmiennymi zasadami nasi rządzący potraktowali kwestie związane z pokarmem dla naszych dusz. Kultura została uznana za zbędną i po prostu zamknięta. W wyniku tych zabiegów wiele międzynarodowych korporacji odnotowało ogromne zyski a dusza tego kraju, czyli artyści, muzycy, aktorzy, producenci oraz wielu innych zostały bez wsparcia, powiększając jedynie przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi.
Czujemy się zobligowani do obrony zarówno naszego zdrowia fizycznego, jak również psychicznego! Teatr, sztuka, festiwale, kluby czy ogólnie pojęta kultura są człowiekowi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa! Ograniczenie podstawowych praw człowieka oraz wybiórcze, oraz irracjonalne ograniczanie swobód przyczyniło się do wielce zauważalnego nasilenia się chorób psychicznych, oraz ogólnego załamania psychicznego zdrowia społeczeństwa.
Niemniej jednak zagrożenie jest bardzo poważne! Panujący wirus nie powinien być bagatelizowany a konieczne środki bezpieczeństwa powinny pozostać wdrożone aż do zakończenia się pandemii.


Dlatego też skoro posiadamy narzędzia oraz metody wytypowania potencjalnych nosicieli wirusa COVID-19 Chcemy ich użyć, aby spełnić swój obowiązek zapewnienia Wam wszystkim maksymalnie bezpiecznych warunków do zabawy. Chcemy pokazać, że istnieją dobre perspektywy powrotu do naszych podstawowych praw, festiwali i kultury podczas pandemii. Skoro istnieją już metody pozwalające na bezpieczne spotkanie, nie ma już powodu, aby w dalszym ciągu siedzieć w ukryciu.


W zeszłym roku wcześniej dobrowolnie odwołaliśmy festiwal, ponieważ czuliśmy się odpowiedzialni za Wasze bezpieczeństwo. W tym roku nauka pozwoliła nam przygotować odpowiednie procedury umożliwiające odbycie się naszego corocznego zjazdu! Możemy mieć tylko nadzieję, iż będzie to początek odradzania się kultury w naszym kraju.


Cena za wykonanie testu to 30 PLN💸
(Tylko i wyłącznie dzięki uprzejmości i wsparciu naszej wspaniałej rodziny❣️).

Wraz z przeprowadzanymi przed wejściem na teren zamku testami zostanie wprowadzony szereg zasad bezpieczeństwa, do których przestrzegania już teraz Was zobowiązujemy. Miejmy na uwadze zdrowie współuczestników naszego zgromadzenia, jak również „cywili”, z którymi prędzej czy później będziemy mieć styczność.


Co, jeśli jadę z daleka i obawiam się, że mogę zostać zawrócony na wejściu przez pozytywny test❓❓

Uważamy, że po ponad roku praktykowania zasad dystansu oraz innych procedur związanych z ograniczaniem ryzyka zachorowań do minimum wszyscy jesteśmy zdolni do zachowania należytej ostrożności na 10 dni przed naszym spotkaniem. Stawka jest na tyle dużą, że wszyscy powinniśmy bez problemu podołać temu wyzwaniu.


Kolejnymi akceptowalnymi formami weryfikacji Waszego zdrowia będzie przedłożenie testu antygenowego wykonanego w laboratorium 72h przed dotarciem na teren eventu bądź też zaświadczenie o szczepieniu.


Let’s play responsibly, respect and love each other.

From castle with love
 🧡
CR Team
P.S.
————————————————————–
[ ENG ]
CASTLE RAVE MASS ANTIGEN TESTING FOR SARS-COV-2 STRATEGY
In the interest of our safety, the feeling of comfort and the current pandemic threat☝️ we have decided to introduce an innovative strategy of running antigene testing for SARS-CoV-2 among each and every one of us; including guests, artists and people involved in the event production.
On the opening day, every guest will be asked to take a certified antigene test carried out by a team of professionals. In such way, we believe the risk of getting infected will be kept to an absolute minimum.
In Poland, but also globally, preventing infections and the measures of prevention that have been introduced can be described as really doubtful. Not having their strong roots in facts and science they have have become a very powerful leverage in hands of various governments. A tool, used to pick the industries that are allowed to operate and those sentenced to bankruptcy. Despite the pandemic, factories are allowed to operate, production of cars, or clothes is booming. Some offices, churches and other business premises are opened like nothing happened. But when it comes to soul-easing activities it’s exactly the opposite. Culture is closed, until further notice. Just like that! And so, corporations get mad rich but artists, musicians, actors, producers and many others have been left alone, with no support, increasing the gap between rich and poor.
We feel obliged to defend both our physical and mental health! Theatres, festivals, clubs, art and culture in general are essential to every human being and their social existence. Imposing irrational and selective limits on human rights and freedoms have caused the evident increase in mental health issues and societies breakdown. The threat is real. The virus is serious, should not be ignored and all safety measures introduced to stop it..
We have the means and we want to use them to keep us safe, detect those who may spread the SARS-CoV-2 and let everybody enjoy the meeting. We want to prove there is way to come back to life and get our rights back, right to festivals and culture in pandemic. If there are ways to meet safely there are no reasons to hide.
Last year we voluntarily cancelled our festival because we felt responsible for your safety. This is year, science have made it possible to bring back the Castle Rave! Let’s hope this is a good start for the culture rebirth in Poland.
The cost of a single antigen test for SARS-CoV-2 is 7 EURO.💸 (Thanks to the courtesy and support of our family❣️).
Pre-entrance tests and all safety measures introduced by us are mandatory for everybody. Let’s all take into account not only our own health but also the ones we are going to meet when the event finishes.
What If I’m travelling from a long distance and the pre-entrance test will show positive result❓❓
We really think that after over a year of keeping distance and the risk of getting infected as low as possible we are able to act responsibly 10 days prior to the arrival. The stake is high enough for all of us to care about it.
However, if you don’t want to get tested on your arrival, we will also accept the results of an antigen testing for SARS-CoV-2 done individually in a professional lab (a must!) 72 hrs before the arrival. Also, if you have been vaccinated please bring a legitimate proof for that.
Let’s play responsibly, respect and love each other.
From castle with love 🧡
CR Team
P.S.

Good morning sunshines!

Good morning sunshines!
Jeśli nie masz konta ani wejściówki zarejestruj się tu żeby ją zdobyć:
www.castlerave.org
W dalszym ciągu lecimy z II pulą biletów za 389PLN
W międzyczasie łapcie dobrą nutę na lepszy dzień🚀☀️
—————————————————————-
Good morning sunshines!
If you’d like to sign up and get a ticket please go to our website:
www.castlerave.org
In the meantime catch this splendid tune: 🚀☀️
II round tickets are still available for 389PLN
https://soundcloud.com/britta-1/fusionella?fbclid=IwAR3Eu2yquusClG7W7rNjm0Dw3SQz8QEzBttcfP8XyF_o2asnJdHMA1PlW_M

Wracamy!

[English version below]

Kochani,
Wracamy do akcji!

Castle Rave – Family Reunion odbędzie się 27-31.05.2021

Z tego miejsca chcielibyśmy Was zapewnić, iż podjęliśmy odpowiednie kroki zabezpieczające powodzenie tej tańczącej operacji i idziemy na całość. Ze względu na troskę o naszych najbliższych zostaną oczywiście wprowadzone odpowiednie środki bezpieczeństwa a liczba uczestników jest ograniczona.

31_20e3.png Osoby posiadające wejściówkę:

Na Wasze adresy mailowe zostały wysłane instrukcje logowania się do konta CR. Po zalogowaniu się na nie możecie, a nawet powinniście zweryfikować swoje dane adresowe.
Lada dzień nasi posłańcy będą dostarczać Wam paczki z wejściówkami więc do dzieła.

32_20e3.png Osoby które zwróciły bilety a chcą ponownie do nas dołączyć:

Na Wasze adresy mailowe zostały wysłane instrukcje logowania się do konta CR. Po zalogowaniu się na nie możecie, a nawet powinniście zweryfikować swoje dane adresowe. Po ich uzupełnieniu możecie wpłacić środki poprzez rzutkę i zdobyć wejściówkę.

33_20e3.png Jeśli chcesz nie masz konta ani wejściówki zarejestruj się tu:

www.castlerave.org
—————————————————————–
[English version]

Dear,
We’re back in the game!

Castle Rave – Family Reunion will be held on May 27-31, 2021

Rest assured, we have taken many steps to ensure the successful outcome of this dancing operation and we’re going all in! As we all care about our loved ones, appropriate precautions will of course be introduced and the number of participants limited.

31_20e3.png People with a ticket:
Instructions regarding the access to your CR account were sent to you via e-mail. After receiving it, please be so kind and review your contact details: the address and phone numbers. Any day soon, our messengers will be delivering the welcoming packages to you, so let’s get it done

32_20e3.png People who returned their tickets and want to rejoin us:
Instructions regarding the access to your CR account were sent to you via e-mail. After receiving it, please be so kind and review your contact details: the address and phone numbers. Once it has been done, you may transfer your funds via the provided link and secure your place at our family table.

32_20e3.png If you’d like to sign up and get a ticket please go to our website:

www.castlerave.org