ATENCIÓN !

[ PL ]
STRATEGIA MASOWEGO TESTOWANIA ANTYGENOWEGO NA CASTLE RAVE


W trosce o nasze bezpieczeństwo oraz komfort spędzania wspólnie tego jakże wyjątkowego czasu☝️ oraz w oparciu o otaczającą nas sytuację pandemiczną, postanowiliśmy wprowadzić innowacyjną strategie masowego przebadania wszystkich uczestników, artystów i oraz osób zaangażowanych w produkcję naszego eventu testami antygenowymi. W dniu otwarcia bram do naszego zamku każdy uczestnik zostanie poddany certyfikowanemu testowi wykonanemu przez wykwalifikowaną osobę.
W ten sposób ryzyko infekcji jest ograniczone do absolutnego minimum.

W Polsce oraz na świecie zapobieganie infekcjom i wynikające z nich środki zapobiegawcze nie opierają się tylko na nauce, lecz stają się również lewarem w rękach rządzących. Narzędziem służącym do wybiórczego wybierania, które gałęzie naszego rynku mają prawo funkcjonować, a które skazują na bankructwo. Podczas pandemii w dalszym ciągu wolno prowadzić zakłady produkcji i wytwarzać odzież bądź samochody. Otwarte są biura, kościoły oraz masa innych biznesowych placówek zupełnie, jakby nic się nie wydarzyło.
Zupełnie odmiennymi zasadami nasi rządzący potraktowali kwestie związane z pokarmem dla naszych dusz. Kultura została uznana za zbędną i po prostu zamknięta. W wyniku tych zabiegów wiele międzynarodowych korporacji odnotowało ogromne zyski a dusza tego kraju, czyli artyści, muzycy, aktorzy, producenci oraz wielu innych zostały bez wsparcia, powiększając jedynie przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi.
Czujemy się zobligowani do obrony zarówno naszego zdrowia fizycznego, jak również psychicznego! Teatr, sztuka, festiwale, kluby czy ogólnie pojęta kultura są człowiekowi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa! Ograniczenie podstawowych praw człowieka oraz wybiórcze, oraz irracjonalne ograniczanie swobód przyczyniło się do wielce zauważalnego nasilenia się chorób psychicznych, oraz ogólnego załamania psychicznego zdrowia społeczeństwa.
Niemniej jednak zagrożenie jest bardzo poważne! Panujący wirus nie powinien być bagatelizowany a konieczne środki bezpieczeństwa powinny pozostać wdrożone aż do zakończenia się pandemii.


Dlatego też skoro posiadamy narzędzia oraz metody wytypowania potencjalnych nosicieli wirusa COVID-19 Chcemy ich użyć, aby spełnić swój obowiązek zapewnienia Wam wszystkim maksymalnie bezpiecznych warunków do zabawy. Chcemy pokazać, że istnieją dobre perspektywy powrotu do naszych podstawowych praw, festiwali i kultury podczas pandemii. Skoro istnieją już metody pozwalające na bezpieczne spotkanie, nie ma już powodu, aby w dalszym ciągu siedzieć w ukryciu.


W zeszłym roku wcześniej dobrowolnie odwołaliśmy festiwal, ponieważ czuliśmy się odpowiedzialni za Wasze bezpieczeństwo. W tym roku nauka pozwoliła nam przygotować odpowiednie procedury umożliwiające odbycie się naszego corocznego zjazdu! Możemy mieć tylko nadzieję, iż będzie to początek odradzania się kultury w naszym kraju.


Cena za wykonanie testu to 30 PLN💸
(Tylko i wyłącznie dzięki uprzejmości i wsparciu naszej wspaniałej rodziny❣️).

Wraz z przeprowadzanymi przed wejściem na teren zamku testami zostanie wprowadzony szereg zasad bezpieczeństwa, do których przestrzegania już teraz Was zobowiązujemy. Miejmy na uwadze zdrowie współuczestników naszego zgromadzenia, jak również „cywili”, z którymi prędzej czy później będziemy mieć styczność.


Co, jeśli jadę z daleka i obawiam się, że mogę zostać zawrócony na wejściu przez pozytywny test❓❓

Uważamy, że po ponad roku praktykowania zasad dystansu oraz innych procedur związanych z ograniczaniem ryzyka zachorowań do minimum wszyscy jesteśmy zdolni do zachowania należytej ostrożności na 10 dni przed naszym spotkaniem. Stawka jest na tyle dużą, że wszyscy powinniśmy bez problemu podołać temu wyzwaniu.


Kolejnymi akceptowalnymi formami weryfikacji Waszego zdrowia będzie przedłożenie testu antygenowego wykonanego w laboratorium 72h przed dotarciem na teren eventu bądź też zaświadczenie o szczepieniu.


Let’s play responsibly, respect and love each other.

From castle with love
 🧡
CR Team
P.S.
————————————————————–
[ ENG ]
CASTLE RAVE MASS ANTIGEN TESTING FOR SARS-COV-2 STRATEGY
In the interest of our safety, the feeling of comfort and the current pandemic threat☝️ we have decided to introduce an innovative strategy of running antigene testing for SARS-CoV-2 among each and every one of us; including guests, artists and people involved in the event production.
On the opening day, every guest will be asked to take a certified antigene test carried out by a team of professionals. In such way, we believe the risk of getting infected will be kept to an absolute minimum.
In Poland, but also globally, preventing infections and the measures of prevention that have been introduced can be described as really doubtful. Not having their strong roots in facts and science they have have become a very powerful leverage in hands of various governments. A tool, used to pick the industries that are allowed to operate and those sentenced to bankruptcy. Despite the pandemic, factories are allowed to operate, production of cars, or clothes is booming. Some offices, churches and other business premises are opened like nothing happened. But when it comes to soul-easing activities it’s exactly the opposite. Culture is closed, until further notice. Just like that! And so, corporations get mad rich but artists, musicians, actors, producers and many others have been left alone, with no support, increasing the gap between rich and poor.
We feel obliged to defend both our physical and mental health! Theatres, festivals, clubs, art and culture in general are essential to every human being and their social existence. Imposing irrational and selective limits on human rights and freedoms have caused the evident increase in mental health issues and societies breakdown. The threat is real. The virus is serious, should not be ignored and all safety measures introduced to stop it..
We have the means and we want to use them to keep us safe, detect those who may spread the SARS-CoV-2 and let everybody enjoy the meeting. We want to prove there is way to come back to life and get our rights back, right to festivals and culture in pandemic. If there are ways to meet safely there are no reasons to hide.
Last year we voluntarily cancelled our festival because we felt responsible for your safety. This is year, science have made it possible to bring back the Castle Rave! Let’s hope this is a good start for the culture rebirth in Poland.
The cost of a single antigen test for SARS-CoV-2 is 7 EURO.💸 (Thanks to the courtesy and support of our family❣️).
Pre-entrance tests and all safety measures introduced by us are mandatory for everybody. Let’s all take into account not only our own health but also the ones we are going to meet when the event finishes.
What If I’m travelling from a long distance and the pre-entrance test will show positive result❓❓
We really think that after over a year of keeping distance and the risk of getting infected as low as possible we are able to act responsibly 10 days prior to the arrival. The stake is high enough for all of us to care about it.
However, if you don’t want to get tested on your arrival, we will also accept the results of an antigen testing for SARS-CoV-2 done individually in a professional lab (a must!) 72 hrs before the arrival. Also, if you have been vaccinated please bring a legitimate proof for that.
Let’s play responsibly, respect and love each other.
From castle with love 🧡
CR Team
P.S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *