Tickets

[PL]
Ogromnie się za Wami stęskniliśmy ☝️ i doszliśmy do wniosku, że czas najwyższy się spotkać i wspólnie tupnąć nóżką 🐾 .
Zapraszamy na kolejną edycję Castle Rave. Wydarzenia, które jest rezultatem twórczej ekspresji uczestników, którzy zbierają się kilka razy w roku w tajnych miejscach, aby stworzyć swój własny świat pełen magii, kostiumów, muzyki oraz mistycznych występów.
Tym razem będziemy celebrować piękno, jakim jest nasza rodzina!
Świat, który wspólnie stworzymy podczas tego wyjątkowego zgromadzenia, już na zawsze pozostanie w naszych sercach❤️ ,a tańce do rana nie pozwolą naszym ciałom jeszcze długo o nim zapomnieć🐾..
Spotkamy się w nowo podbitym zamku 🏰 w okolicach Wrocławia, który podbił już nasze, a podbije i Wasze serca. Będziemy bawić się zarówno w jego murach jak i na położonych wokół błoniach🌳 . Tradycyjnie, ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszej rodziny, a także dla woalu tajemniczości dokładna lokalizacja zostanie przedstawiona tylko i wyłącznie uczestnikom oraz artystom na 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
Bilety*:
I Pula – “Ranny ptaszek” 🐥 319 PLN – wyprzedane☝️
II Pula – “Na spokojnie” ☯ 389 PLN
III Pula – “Lepiej późno niż wcale” ⏰ 449 PLN
*Cena każdego biletu pokrywa:
✦ Tuptanie na 2 magicznych scenach
✦ Występy ponad 25 artystów
✦ Zabawy w 16 różnych, magicznych komnatach
✦ Strefę głębokiego relaksu
✦ Pole kempingowe
✦ Bezcenny czas z rodziną na łonie natury i w otoczeniu zabytków
Na terenie będą oczywiście dostępne sanitariaty 🛁 oraz strefa gastronomiczna 🍴.
❓❔❓❔Jak zdobyć bilet❓❓❔❓❔❔🤔
Z uwagi na dość specyficzne czasy, a także dbałość o nasze wspólne bezpieczeństwo oraz prywatność, aby zakupić bilet należy:
a) być członkiem naszej zamkniętej grupy Castle Rave
b)założyć konto na naszej stronie http://castlerave.org
c) przejść weryfikację oraz złożyć dotację na zrzutka.pl
Po przejściu weryfikacji otrzymasz maila z potwierdzeniem, wtedy też możesz zalogować się na swoje konto i dokonać zrzutki
📜 Regulamin:
Decydując się na wstąpienie w nasze szeregi musicie pamiętać o tym, że zostajemy rodziną, a rodzinę się szanuje.
Dlatego też prosimy Was o zapoznanie się z naszym krótkim regulaminem:
Na 72h⏳ zamykamy się w świecie, który sami sobie kreujemy.☝️Dlatego prosimy, Was o zachowanie w 100% pozytywnej energii, uśmiechów oraz rodzinnej atmosfery – swoje troski i oceny zostawmy w świecie zewnętrznym.
Szanujmy wszystkie przedmioty, które spotkamy na swojej drodze — ta impreza ma szanse zaistnieć dzięki uprzejmości wielu ludzi i bardzo nie chcielibyśmy zawieść ich zaufania.
Szanujmy również cały obiekt 🏯 i naturę🌳, która go otacza.
Nie publikujmy niczego bez uzgodnienia tego z osobami na zdjęciu, wideo, etc.
Wprowadzając do naszego świata nowe osoby bierzesz za nie odpowiedzialność. Pomóż im poznać całą familię i daj potrzebne wskazówki.
and the last but not least:
Bawmy się odpowiedzialnie, szanujmy się i kochajmy.
ᑭEᗩᑕE & ᒪOᐯE
SEE U ALL
—————————————————————
[ENG]
We’ve missed you so much ☝️it’s high time we met and danced together like there’s no tomorrow.
We are thrilled to invite you to celebrate the next edition of Castle Rave. A truly exceptional event that is the outcome of the creative expression of people who gather several times a year in secret places to create their own magical world full of crazy outfits, great music and mystical performances.
This time we will celebrate the beauty of our family! The world we will create together during this unique gathering will forever remain in our hearts ❤️ and dancing till the sun comes up will not let our bodies forget it either…
Let’s meet in newly conquered castle 🏰 in the neighbourhood of Wroclaw, which has already won our hearts and we’re pretty sure it will get yours too. The party will take place within the castle’s walls and the area around it 🌳 As always, for the comfort and safety of our family but also to keep the mysterious spirit, the exact location will be revealed exclusively to all participants and artists 2 days before the kick-off time.
Tickets*:
I Round – “Early bird” 🐥 319 PLN – SOLD OUT☝️
II Round – “Take it easy” ☯ 389 PLN
III Round – “Better late than never” ⏰ 449 PLN
The price of a single ticket covers:
✦ Access to 2 magic scenes
✦ Unforgettable music experience brought to you by over 25 DJs
✦ Entertainment activities in 16 various mysterious chambers
✦ Entry to chill out zone
✦ Camping site space
✦ Priceless time with the family in the bosom of nature surrounded by relics of the past
The event area covers also all necessary sanitary facilities 🛁 and a food court🍴
❓❔❓❔How to get a ticket❓❔❓❔❔🤔
Due to the very specific nature of the current world situation, our own safety and privacy measures, in order to get a ticket you must:
a) be a member of our private Castle Rave group
b)sign up on our website http://castlerave.org
c) pass the verification and make a donation via zrzutka.pl
Mail with the link for donations will be provided at your account after verification.
📜 Regulations:
You must remember that by joining our ranks you become a family member and family members respect each other. Therefore, we ask you to read our short regulations:
For 72 hours we lock ourselves in the world created solely by us. ☝️That’s why we ask you to keep up the 100% positive spirit, happy vibes and a family-like mood; let us leave all our concerns and any judgments in the outside world.
This event is taking place thanks to the kindness of many people and we don’t want to disappoint them, so let’s respect all the things we will meet on our ways, the building 🏯 and the surrounding nature. 🌳
Please do not publish anything; pictures or videos, without the consent of all the people in them.
Please also remember that by introducing new people to our world you take full responsibility for them. Help them get to know us and give them all the necessary tips they may need.
and the last but not least:
Let’s play responsibly, respect and love each other.
ᑭEᗩᑕE & ᒪOᐯE
SEE U ALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *